• Vaatimaton, arkinen
    karuudessaan kaunis
    Ennen loistoa olet minulle näyttävin, nuppusein